Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Tükenmişlik Sendromu’nu
Resmen Kabul Etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Burn-out / Tükenmişlik Sendromu'nu Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırmasının 11. Gözden Geçirmesinde (ICD-11) listeye alarak, mesleki deformasyon olarak tanımladı.

WHO, işle ya da işsizlikle bağlantılı sorunlar başlığı altında yer alan sendrom için ‘başarıyla yönetilemeyen kronik iş yeri stresi’ ifadesini kullandı. Örgüt ayrıca sendromun tamamen işle bağlantılı olduğunu ve hayatın diğer alanlarında görülen semptomları tanımlamak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

İlk kez 1974’te Alman psikolog Herbert Freudenberger tarafından ‘stres ya da fazla çalışma nedeniyle yaşanan fiziksel veya zihinsel çöküş’ olarak tanımlanan Tükenmişlik Sendromu konusunda geçen yıl Gallup tarafından yapılan bir araştırma, her dört çalışandan birinin ‘her zaman ya da sık sık’ tükenmiş hissettiğini ortaya koymuştur. Yüzde 44 ise ‘bazen’ tükenmiş hissettiğini söylemiştir.