KAMUOYUNA DUYURU
‘Şiddetin her türlüsüne karşıyız’

‘Şiddetin her türlüsüne karşıyız’  

Sosyal medyada paylaşılan ve bir Dişhekimleri Odamızın o dönemdeki yöneticisinin dişhekimliği fakültesi öğrencisi bir kişiye şiddet uyguladığı iddia edilen olayla ilgili olarak, olayda adı geçen öğrenci Birliğimize 23.04.2019 tarihinde başvurmuştur. Bu tarihten sonraki ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısında konu görüşülmüş, bu iddia ile ilgili olarak ilgililer hakkında gerekli disiplin soruşturması açılmıştır.

Şiddete hoşgörü ile yaklaşılmasını, şiddete mazeretler üretilmesini ve sonuçta yaşamdaki sorunların şiddetle çözümlenebileceği anlayışını kesinlikle reddediyoruz. Diğer yandan, hiçbir meslektaşımızın sosyal lince maruz bırakılmasını da doğru bulmuyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak, her olguda olduğu gibi bu şikayette de olayın tüm taraflarına eşit mesafede durarak ve olayı bütün ayrıntılarıyla ele alarak adaletli bir karar verilebilmesi için elimizden gelen çabayı göstermekte olduğumuzu paylaşmak isteriz.

Türk Dişhekimleri Birliği