KAMUOYUNA DUYURULUR
Seçim iptal kararında kişisel sağlık verilerinin ihlali...

İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanlığı seçiminin iptali kararı tüm ülkeyi etkilemiş ve demokrasinin olmazsa olmazı seçimlere, seçim sistemimize, dolayısıyla YSK’nın tarafsızlığına olan inancını zedelemiştir. Bu süreç ülkemize ve demokrasimize zarar vermiştir.  İptal gerekçeleri arasında demokrasimizin aldığı en büyük yaralardan biri de kişisel verilerin gizliliği ve kişisel sağlık verilerinin mahremiyetinin ihlal edilmiş olmasıdır. YSK, gerekçeli kararında 706 kısıtlı/ölü/zihinsel  engelli  seçmenin oy kullanmasını, “tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirildiğinde, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran, seçim güvenliğini zedeleyici” unsurlar olarak nitelendirip iptale gerekçe yapmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. Maddesine göre, 'özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi' yasaktır. 

Buna göre vatandaşların kişisel sağlık verileri anayasaya ve kanuna aykırı elde edilmiştir. Kişisel Sağlık Verilerinin gizliliği, korunması ve saklanması konusunda TDB olarak hassasiyetimizi her zaman olduğu gibi bugün de dile getiriyor ve söylemlerimizdeki haklılığı da kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Bu süreçte Demokrasinin tüm kurullarıyla yaşatılması, halkımızın kararlılıkla ve gerginliğe yer bırakılmaksızın bu süreci atlatması en büyük temennimizdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Dişhekimleri Birliği