TDB YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

TDB Olağanüstü Genel Kurulu sonrası göreve seçilen 17/2.Dönem Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri;  22 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdikleri ilk toplantıda, görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirleyerek çalışmalarına başladı.

Türk Dişhekimleri Birliği 

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

Görevi

  Adı Soyadı

Başkan

 Mustafa Oral

Raportör

 Gülnihal Neslihan Yamalıoğlu

 Üye

 Rahime Beleşoğlu

 Bahaettin Dağlıoğlu

 Yasemin Ertaş

 Salih Gül

 Fatma Özkumur

 Ahmet Şen

 Tülay Tacettinoğlu

HABER GÖRSELLERİ