TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

Türk Ortodonti Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri (TOD), 13.05.2019 tarihinde Türk Dişhekimleri Birliği'ni ziyaret etti.

Son günlerde dişhekimliğinde ortodontik tedaviler üzerinden  gelişen olaylar hakkında  gerçekleştirilen görüşmede;  TOD Başkanı Dr. Ayşe Tuba Altuğ Demiralp ortodonti tedavileri hakkında TDB ile ortak bir zeminde çalışma yapmanın karşılıklı anlayış açısından yapıcı olacağını belirtti. TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç da Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda (UÇEP) ortodonti  eğitimi, hastaların tedaviye ulaşma hakkı, 1219 sayılı yasa ile belirlenen dişhekimi yetkinliği, kontrolsüz şekilde verilen kurslar, Türk Ortodonti Derneği’nin de gündeminde olan sertifika programları, kamuda çalışan dişhekimlerinin yaptıkları ortodontik tedavilerin performans uygulama düzenlemeleri hakkında bilgi verdi.

TOD Başkanı Dr.Ayşe Tuba Altuğ Demiralp de, Dişhekimliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (DUDEK) yapılanması ile TDB’ nin ortak çalışmasının tüm dişhekimleri için yararlı olacağı konusunda görüş bildirdi.

Türk Dişhekimleri Birliği