SAĞLIKTA ŞİDDET ARTIK SONA ERSİN!

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniğinde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Önal'ın odası cuma günü bir hasta yakını tarafından kundaklandı.

Hasta yakını tarafından tehditlere maruz kaldığı bildirilen Prof. Dr. Çağatay Önal'ın şahsına karşı gerçekleştirilen bu olay, aslında sağlıkta şiddetin geldiği akıl almaz boyutları gözler önüne sermektedir.

Prof. Dr. Selami Çağatay Ünal’a, hastanede görev yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir kez daha başta Sağlık Bakanı olmak üzere tüm yetkilileri, sağlıkta şiddete son verecek önlemleri almaya ve şiddet kullananlara karşı caydırıcı hükümler içeren düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği