DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Hemşirelerimizin hastalarına nitelikli sağlık hizmeti verebilmek yolundaki mücadelelerini destekliyor, 'Hemşirelik Andı' ilkeleriyle ve özveriyle çalışan paydaşlarımızın, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyoruz... 

Türk Dişhekimleri Birliği

***

Hemşirelik Andı

'Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin hastalarıma bakacağıma;

Hayatı korumak, ıstırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

Bakımım altındaki hastaların bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma;

Bana bireylerle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma;

Hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimden sakınacağıma;

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma;

Sağlık ekibinin bütün üyeleri ile iş birliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

Bunların tümünü yaparken, Uluslararası Hemşirelik Ahlak Yasası’nın onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma ant içerim.'