TDB OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU SONRASI
MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

Türk Dişhekimleri Birliği Olağanüstü Genel Kurulu, 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde The Green Park Otel, Ankara’da gerçekleştirildi. Olağanüstü Genel Kurulu çalışmaları, TDB organlarının seçimleriyle tamamlandı.

Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeleri olarak Önder Taşan ve Burak Saran’ın 136 oyla seçilmeleri nedeniyle Çankaya İlçe Seçim Kurulunca 17 Nisan 2019 tarihinde yapılan kur’a sonucu kesinleşerek mazbatalar alınmıştır.

TDB 17.Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 18 Nisan 2019 tarihinde yapılan ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirledi. Diğer kurullar ilk toplantılarında görev dağılımlarını yapacaklardır.

Türk Dişhekimleri Birliği 

TDB Olağanüstü Genel Kurul Kararları'na ulaşmak için tıklayınız

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

  Görevi

  Adı Soyadı

  Genel Başkan

 Atilla Ataç

  Genel Başkanvekili

 Önder Taşan

  Genel Sekreter

 Gülay Özdoğan

  Genel Sayman

 Buket Uğuz

  Üye

 Muharrem Armutlu

  Üye

 Sevgül Bora

  Üye

 Kadir Tümay İmre

  Üye

 Tolga Kutal

  Üye

 Nebil Seyfettin

  Üye

 Serdar Sütcü

  Üye

 Hasan Yaman

 

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

  Görevi

  Adı Soyadı

  Üye

 Bahaettin Dağlıoğlu

 Rahime Dedeoğlu Beleşoğlu

 Yasemin Ertaş

 Salih Gül

 Mustafa Oral

 Fatma Özkumur

 Ahmet Şen

 Tülay Tacettinoğlu

 Gülnihal Neslihan Yamalıoğlu

 

Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri

 Görevi

 Adı Soyadı

  Üye

 Ali Rıza Alpöz

 Alper Altay

 Ahmet Cem Bakırcı

 Hakkı Sunay

 Özgür Başar Varoğlu