İNSAN YAŞAMINA YÖNELİK HİÇBİR SALDIRI KABUL EDİLEMEZ!

Sayın Yeni Zelanda Dişhekimleri Birliği Başkanı 

Sayın Başkan;

Mesleğini insanın sağlığını iyileştirmek ve insanı yaşatmak üzere sürdürenler olarak; ülkenizde yaşanılan insanlık dışı katliam karşısında derin üzüntülerimizi bildiriyoruz.

Hangi gerekçeyle olursa olsun;insan yaşamına yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez.

Acınızı paylaşıyor ve benzer olayların dünyanın hiçbir köşesinde yaşanmamasını diliyoruz.

Celal Korkut Yıldırım
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı