KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE SORUMLULUKLARIMIZ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10 Mart'ta Kadına Yönelik Şiddet ve Sorumluluklarımız etkinliği TDB Akademi salonunda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Dr. Gülsüm Kav'ın sunumuyla gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetin boyutları ve toplumsal nedenleri,  İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı kanun ve Türkiye'de kadın cinayetleriyle ilgili önleme, koruma, kovuşturma yolları konuşuldu, tartışıldı. Sağlık çalışanları olarak kadına yönelik şiddette sorumluluklarımız dile getirildi. Etkinliğe TTB Merkez konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, ATO Genel Dr. Sekreteri Ali Karakoç, ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Üyesi Güleser Karakoç ile Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Burcu Gül, Ankara Dişhekimleri Odası Kadın Dişhekimi Komisyonu üyeleri Serpil Yağan, Hatice Çelik, Betül Kılkış, Melike Yeniköylü, Helin Aras, dişhekimliği öğrencileri ve hemşireler dahil bir çok katılımcı katkı verdi.

Dişhekimlerinin ve diğer sağlık meslek mensuplarının kadına yönelik şiddet konusunda farkındalıklarını artırmak ve sorumluluklarımızı hatırlatmak adına neleri ortak yapabileceğimize dair paylaşımlar yapılan etkinlik, birlikte çalışmalara devam etmek temennisiyle son buldu.

Türk Dişhekimleri Birliği