8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak için verdikleri mücadelenin sembol günüdür 8 Mart.  1857’de ABD’nin New York kentinde  insanlık dışı çalışma koşullarını protesto eden dokuma işçisi 120 kadının yanarak can vermesinin yıldönümüdür.

Dünyanın herhangi bir yerindeki kadınların, New York’ta mücadelede hayatını kaybeden dokuma işçisi kadınların bıraktığı yerden hak arayışıdır.

Kamusal alandan, işyerlerinden uzaklaştırılmaya karşı hayatın her alanında kadınların sayılarının artmasıdır.

Boşanabilmek için kadınların canlarından olmadığı, en yakınındaki erkekler tarafından öldürülmediği, şiddet görmediği, nasıl yaşayacaklarına ve giyineceklerine, nerede ve nasıl güleceklerine kendilerinin karar verdiği, cinsel istismara uğramadığı, kadın hak ve özgürlüklerinin sağlanmasında etkin politikaların uygulandığı 8 Martlar diliyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsendiği, umutlu ve güzel günler dileğiyle...

Türk Dişhekimleri Birliği