SAĞLIK BAKANLIĞI
2019 YILI İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI İLANI YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanına göre; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1.Maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi (160), diş tabibi (422) ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup, diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacak.

1. Yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacak.

2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacak.

  • Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.
  • Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr ) internet adresinden ilan edilecek.
  • Adaylar tarafından kesinleştirilen başvurular imzalanarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecek.
  • Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.
     

İlan metni ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

Dişhekimi ve uzman dişhekimi münhal yerler listesi için tıklayınız… 

2019 YILI İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

18 Şubat 2019 Pazartesi
(Başvuru başlangıç tarihi)

25 Şubat 2019 Pazartesi
(Son başvuru tarihi saat 18:00’e kadar )

PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

01 Mart 2019 Cuma Saat 18: 00

Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

14 MART 2019 PERŞEMBE

KURA TARİHİ
(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

15 Nisan 2019 Pazartesi saat 18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati