FDI, 144. DSÖ YÖNETİM KURULUNDA;
‘AĞIZ SAĞLIĞI HAKKINDA ÖLÇÜLEBİLİR ÇALIŞMALAR YAPILMASI‘ ÇAĞRISINDA BULUNDU...

24 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Cenevre, İsviçre’de düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulunun 144. Oturumunda devlet dışı aktör olarak katılan (FDI) Dünya Dişhekimleri Birliği, ağız sağlığı hakkında çeşitli bildiriler sunmuştur. Bu bildirilerin bazıları Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği (IADR) ile birlikte sunulmuştur.

FDI’ın da üyesi olduğu Dünya Sağlık Çalışanları Birliği (World Helath Professionals Alliance) de Evrensel Sağlık Güvencesi (UHC), sağlık için insan kaynakları ve su, sağlık hizmetleri, hijyen hizmetleri hakkında bildiriler sundu.  

FDI’ın sunduğu bildirilerin konuları aşağıdaki gibidir:

1.      DSÖ’nün ağız sağlığı göstergelerine öncelik vermesi

FDI, iki ağız sağlığı göstergesinin (5 ile 9 yaş arasındaki çocuklarda diş çürüğü ve 65 ve üzeri yaşlarda tam dişsizlik yaygınlığının gözlemlenmesi) Evrensel Sağlık Güvencesi (UHC) kapsamına alınması konusunda DSÖ ile görüşmektedir.

2.      Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya’nın şekerli içeceklerin vergilendirilmesine itiraz etmesi

2018 BM Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü hakkındaki Üst Düzey Toplantı raporunda DSÖ Şili, Meksika ve ABD’ de yapılan son araştırmalara dayanarak şeker tüketiminin azaltılmasında şekerle tatlandırılmış içeceklerin vergilendirilmesinin etkinliğinden söz etti. DSÖ, Üye Devletlere şekerle tatlandırılmış içeceklerin vergilendirilmesini önermiş,  ABD ve İtalya dışındaki tüm ülkeler bu öneriyi kabul etmiştir. Bu iki ülke, şekerle tatlandırılmış içeceklerin vergilendirilmesi hakkındaki maddenin rapordan çıkarılmasını talep etmişlerdir.

FDI ve Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği (IADR), bu maddeyi rapora koyduğu için DSÖ’ye tebriklerini ilettiler.  Çünkü şeker, diş çürüklerinin oluşmasını ve gelişmesini destekleyen baş faktör. 2015 WHO Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Beslenme hakkındaki Mali Politikalar’a göre şekerle tatlandırılmış içeceklerin vergilendirilmesi şeker tüketimini, obeziteyi, tip 2 diyabeti ve diş çürüklerini azaltmaktadır.

3.      Birinci basamak sağlık hizmeti olmadan Evrensel Sağlık Güvencesinin başarılı olmaması

Yönetim Kurulu ile görüşen FDI ve IADR birinci basamak sağlık hizmetine ağız sağlığını entegre etmeden Evrensel Sağlık Güvencesinin başarılı olamayacağını vurgulamıştır. FDI ve IADR, ağız sağlığının birinci basamak tedavinin ana ögesi olduğunu belirtmiştir.

4.      Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3- sağlık hedefi için hızlandırılmış eylem için çağrılar

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde ağız sağlığına yönelik olarak hiçbir madde bulunmamaktadır. FDI ve IADR, Üye Devletleri sağlık sonuçlarının gelişmesi ve sağlık hizmetlerine erişim kısıtlarının azaltılması için ağız sağlığı hizmetinin de Evrensel Sağlık Güvencesine dahil edilmesini savunmaktadır.

5.      Küresel antimikrobiyal direç çabalarındaki ilerleme ve hala var olan eksiklikler

FDI ve IADR, üye ülkelere antibiyotik kullanımına ve antibiyotiğin reçete edilmesine yönelik rehber hazırlanırken bu konuya dişhekimlerinin de dahil edilmesini önermektedir.  Çünkü dünyada kullanılan tüm antibiyotiklerin %10’u dişhekimleri tarafından yazılmaktadır.

6.      Göçmenlerin ve mültecilerin sağlığı

Ülkeler göçmenlerin ve mültecilerin sağlığı hakkındaki 2019-2023 Küresel Eylem Planının taslağı için öncelikleri beliriyor. FDI taslak Eylem Planına ağız sağlığının da “gerekli sağlık hizmeti paketleri” kapsamında eklenmesini ve göçmenlerin ve mültecilerin ağız sağlığının gözlemlenmesini vurgulamaktadır.

FDI ağız sağlığının küresel sağlık ve kalkınma gündemine entegre edilmesi için çalışmalarına devam ediyor, böylece hükümetler iyi bir ağız sağlığı olmadan bireylerin sağlıklı olamayacağını anlayacaklar.

Kaynak: https://www.fdiworlddental.org/news/20190206/fdi-calls-for-measurable-action-on-oral-health-at-144th-who-executive-board