VAN DİŞHEKİMLERİ ODASI 1.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Türk Dişhekimleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulunda;  Van, Muş, Bitlis, Hakkâri illerinin Diyarbakır Dişhekimleri Odasından ayrılarak, Van merkez olmak üzere Van Dişhekimleri Odasının kurulması kabul edilmiş, sonrasında da TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından 5 kurucu üye atanarak Oda çalışmalarına başlamıştı.

Yasa gereği kuruluşunu takiben 3 ay içerisinde Genel Kurulun gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunduğundan Van Dişhekimleri Odası  1. Olağan Genel Kurulu; 26-27 Ocak 2019 tarihlerinde Van, Muş ve Hakkari bölgesinde bulunan dişhekimleri ve konuk olarak; TDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım, Genel Başkanvekili Nebil Seyfettin ve Genel Sekreteri Ali Gürlek, Diyarbakır Dişhekimleri Odası  Başkanı Yılmaz Sağır,  Genel Sekreteri Aslan Yiğit, Yönetim Kurulu Üyeleri Hidayet Çelik ve Ali İhsan Güney, Mardin Dişhekimleri Odası Başkanı Yusuf Varışlı, Yönetim Kurulu Üyesi Zelal Yıldırım Şen ve Denetleme Kurulu Üyesi Özgür Şen, Van-Hakkâri Tabip Odası Başkanı Özgür Deniz Değer ve Van KESK Şubeler Platformu Yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan seçimde resmi olmayan sonuçlara göre;

Van Dişhekimleri Odası Yönetim Kuruluna; Aygül Çolu, Süreyya Kartal Kaçmaz, Cevahir Mızrak, Devali Öztunç ve Resul Tertemiz

Disiplin Kuruluna;  Hacer Akkoç, Mustafa Salih Bayramoğlu, Murat Eskitaşçıoğlu, Aydın Evliyaoğlu ve  Necmettin Selçuk

Denetleme Kuruluna;  Taner Ajar, Hakan Kaplan ve Sadi Yalçın

Birlik Genel Kurulu Delegeliğine; Bünyamin Çahan, Aygül Çolu, Murat Koçlardan, Devali Öztunç ve Resul Tertemiz

seçildiler.

Önümüzdeki günlerde İlçe Seçim Kurulundan alınacak mazbatalarından sonra  Oda Kurullarında  görev dağılımı yapılacaktır.   

Van Dişhekimleri Odası kurullarında görev alan tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

HABER GÖRSELLERİ