FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI (YIPRANMA PAYI) İÇİN TOPLANAN İMZALAR MECLİS’E İLETİLDİ

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının talepleri arasında yer alan ve TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşarak yürürlüğe giren Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma Payı) ile ilgili eksikliklerin giderilmesi için toplanan imzalar; TDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım, SES Eş Başkanı Gönül Erden ile Türk Tabipleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ve Türk Psikologlar Derneği temsilcileri tarafından 13 Kasım 2018 tarihinde CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP Meclis Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen ve TBMM Başkanvekili CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’e iletti.

Yapılan görüşmelerde; düzenlemenin sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışanların tamamını kapsaması ve kanunun geçmiş çalışma yıllarını da kapsayacak şeklinde düzenlenmesi talepleri yinelendi.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

HABER GÖRSELLERİ