TDB 17. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN
GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde  Ankara'da  yapılan Türk Dişhekimleri Birliği’nin 17. Olağan Genel Kurulundan sonra  Çankaya İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını alarak göreve başlayan TDB 17.Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 10 Kasım 2018 tarihinde yapılan ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirledi.

TDB 17.Dönem Merkez Yönetim Kurulu olarak, tüm dişhekimliği bileşenleri ile mesleğimizin sorunlarına hep birlikte çözüm arayacağımızı ve dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun dikkatine sunarız.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 
 


Türk Dişhekimleri Birliği
17. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

 

 Görevi

 Adı Soyadı

 Genel Başkan

 Celal Korkut Yıldırım

 Genel Başkanvekili

 Nebil Seyfettin

 Genel Sekreter

 Ali Gürlek

 Genel Sayman

 Hasan Yaman

 Üye

 Feride Aktan

 Üye

 Muharrem Armutlu

 Üye

 Atilla Stephan Ataç

 Üye

 Ali Rıza İlker Cebeci

 Üye

 Mustafa Murat Çağlar 

 Üye

 Gülay Özdoğan

 Üye

 Neslihan Sevim