IV. ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİM SEMPOZYUMU YAPILDI

IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetim Sempozyumu; İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Çevre Yönetim Bölümünce 24 - 25 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sempozyuma Birliğimizi temsilen Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çalık katıldı.

Çevre, atık mevzuatı, iş sağlığı, ölçüm ve analiz laboratuvarları, hastane atık sularının karakterizasyonu ve arıtılması, sağlık kuruluşlarında iç ortam ve hava kalitesi, radyoaktif atıklar, veteriner atıkları, diyaliz atıkları, farmasötik atıklar, dişhekimliği atıklarında geri dönüşüm çalışmaları,  kozmetikler gibi konuların tartışıldığı Sempozyumda,TDB olarak hazırlamış olduğumuz "Tıbbi Atık Yönetim Planı Örneği" ile birlikte "Tehlikeli Atıklar" ve diğer atıklar da dahil edilerek, "DİŞHEKİMLİĞİ MUAYENEHANELERİNDE OLUŞAN ATIKLARIN YÖNETİM PLANI" isimli çalışma Mehmet Çalık tarafından sunulmuştur.

Türk Dişhekimleri Birliği

HABER GÖRSELLERİ