TDB KOMİSYONLARINDAN; ÖNEMLİ KAYNAK KİTAPLAR

Türk  Dişhekimleri Birliği Eğitim  ve Genel Sağlık – Ağız Diş Sağlığı İşbirliği Komisyonlarımız  tarafından yoğun emek ve özveri ile  hazırlanan kitaplar meslektaşlarımızın ve kamuoyunun  dikkatine sunulmuştur.

Yayınlarda emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği
 

-  Dişhekimleri İçin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Kullanım Kılavuzu: Durum Güncellemesi

-  Dişhekimliği Pratiğinde Antitrombotik ve Antikoagülan İlaç Kullanan Hastalara Yaklaşım

-  Romatizmal Hastalıklar ve Dişhekimliği

-  Prekanseröz Ağız Lezyonları

-  İnfektif Endokardit ve Dişhekimliği

-  Dişhekimleri için Tıbbi Acil Durum Yönetimi