‘SAĞLIKTA MOBBİNG - MOBBİNGTE SAĞLIK’ SEMPOZYUMU

Ülkemizde sağlık hizmetinde çalışma koşullarının giderek ağırlaştığı, emekten yana örgütlenmelerin yok edildiği ya da iktidar denetimine geçtiği, yeni örgütlenmelere izin verilmediği bir dönemde sağlık çalışanları sistematik olarak yalnızlaştırılmıştır.

Bu örgütsüzleştirme ve yalnızlaştırmanın yanı sıra sağlık çalışanlarına farklı kesimlerce ya da kişilerce uygulanan mobbing ise hızla artmakta, yaygınlaşmaktadır.

Mobbing uygulamaları artarken ne yazık ki sistem bu uygulamalara seyirci kalmakta, doğrudan olmasa da desteklemekte, yaygınlaşmasına ve sürmesine göz yummakta hatta bazen  ödüllendirmektedir.

Birliğimizin de içinde bulunduğu Sağlık Çalışanları Sağlık Çalışma Grubu tarafından çalışanlarının yaşadığı bu olumsuzlukları ortaya koymak ve çözüm üretmek adına 17 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da   ‘Sağlıkta Mobbing - Mobbingte Sağlık’ Sempozyumu düzenlenecek.

Tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

‘Sağlıkta Mobbing - Mobbingte Sağlık’ Sempozyumu
Tarih    : 17 Kasım 2018
Saat     : 09:15-17.00
Yer     : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
              Hasan Ali Yücel Konferans Salonu / Ankara

Sempozyum Programı için tıklayınız…