TDB VE MNG KARGO YENİ DÖNEM KARGO SÖZLEŞMESİ

Türk Dişhekimleri Birliği ve MNG Kargo arasında 13.10.2017-17.10.2018 dönemi için  imzalanan  kargo taşıma sözleşmesi ile  Odalarımızın yanı sıra ilk defa  Odalarımıza üye dişhekimleri de kapsam içine alınmıştı. Bu yıl da 2018-2109 dönemi için  aynı kapsamda  MNG Kargo ile aşağıdaki bedeller üzerinden  sözleşme yapılmıştır.  

Sözleşme gereğince faturalandırma işlemlerinde kullanılacak  vergi numarası ve vergi dairesinin  adı  MNG Kargo  tarafından Odalarımızdan ve Dişhekimlerinden  istenilebilecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği, Dişhekimleri Odaları ve Oda Üyesi Dişhekimlerinin gönderim ücretleri kendilerine ait olacaktır.

Ödenmeyen ücretler konusunda doğabilecek  hukuki sorunlar MNG Kargo ve ilgilisi tarafından çözümlenecektir.

Meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.

Türk Dişhekimleri Birliği

 

KARGO GÖNDERİM ÜCRETLERİ
(1.18 KDV ve 1.0235 Posta Ek Hizmet Ücreti Hariç)

Dosya 3,17 TL
1 - 3 KG/DS 4,20 TL
4 - 5 KG/DS 5,86 TL
6 - 10 KG/DS 8,30 TL
11-15 KG/DS 14,28 TL
16-20 KG/DS 16,87 TL
21-25 KG/DS 20,77 TL
26-30 KG/DS 24,66 TL