HEKİMLER SAĞLIK ALANINDA ŞİDDETE İSYAN EDİYOR:
KAÇIMIZIN ÖLMESİNİ BEKLİYORSUNUZ?

Dr. Fikret Hacıosman’ın 2 Ekim 2018 günü, görev yaptığı hastanede eski bir hastasının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi sağlık camiasını ve hekimleri yasa boğdu. Hacıosman’a yönelik saldırı, sağlık alanında şiddetin artmasına yol açan politikalar ve onca acı olaya rağmen yetkililerce çözüme yönelik adım atılmaması tabip odalarının öncülüğünde 3 Ekim 2018 günü Türkiye çapında gerçekleştirilen basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!

Ankara’da, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası’nın (ATO) çağrısıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesi heykel önünde biraraya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, “Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!” yazılı pankart taşıdılar.  TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Atilla Ataç, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Çetin Atasoy, Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Mübetcel İlhan, ATO Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, ATO Yönetim Kurulu üyesi Arif Müezzinoğlu, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültelerinden öğretim üyeleri, hekimler ve sağlık çalışanları biraradaydı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Çetin Atasoy; 'Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz' diyerek  sorunu ve çözüm yollarını ele almak için, daha önce defalarca yanıtsız kalan, TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil görüşme talebini kamuoyu önünde tekrarladı. Atasoy, sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunulan yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini beklediklerini kaydetti. 

Prof. Dr. Çetin Atasoy 'un okuduğu açıklama metni için tıklayınız...