SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA
‘Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır’

Sağlık meslek örgütleri, kamuoyuna her gün bir yenisi yansıyan şarbon salgını haberleri, bu süreçlerde yaşanan eksiklikler ve güvenli besine ulaşma hakkı konusunda ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, gıda ve hayvancılık alanındaki uygulamaların, ülkemizde gıda güvenliği ve standartları konusunda kuşku uyandırdığına dikkat çekildi.

13 Eylül 2018 tarihinde TTB Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısına; TDB Genel Başkanı Dr. A.R İlker Cebeci ve TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, SES Eş Başkanı İbrahim Kara ve SES Genel Sekreteri Dr. Pınar İçel katıldılar.

Açıklamada,  28 Nisan 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile ithal edilen hayvanların sağlık denetimlerinde veteriner hekim zorunluğunun kaldırılarak, ziraat, orman ve kimya mühendislerine yetki verildiği ve böylelikle hastalığı tanıyan meslek grubu olan veteriner hekimler ve zooteknistlerin denetim süreçlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Bu düzenleme dolayısıyla, Kurban Bayramı öncesinde, Brezilya’dan ithal edilen hayvanların laboratuvar sonuçları alınmadan, 21 günlük karantina işlemleri tamamlanmadan ülkeye sokulmasının tüm bu süreçlere yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, yetkililerin şu ana kadar konuyla ilgili net bilgi paylaşmaması eleştirildi.

Haberin videosu için tıklayınız

BASIN AÇIKLAMASI

'Güvenli Besine Ulaşma Hakkımız Devlet Tarafından Güvenceye Alınmalıdır'

Kurban Bayramı’ndan sonra her gün bir şehirde şarbon hastalığı teşhisi konulmuş insanların ya da karantinaya alınmış şarbonlu hayvanların haberini almaktayız. Bu gelişmeler ve yetkililerin ithal edilen hayvan sayısı, bu hayvanların dağıldığı yerler ve karantinaya alınmaları, şarbon teşhisi konmuş insanlar ve sağlık durumları ile ilgili bilgileri paylaşmaması hepimizde endişe uyandırmaktadır.

Tarım ve hayvancılığa çok uygun olan ülkemizde ne yazık ki beslenmek için ihtiyaç duyduğumuz hayvan ve tarım ürünlerinin ülkemizde yetiştirilmesi yetersizdir. Gıda ve hayvancılık üretimi desteklenmemektedir. İhtiyaç duyulan et ve tarımsal besinler ithal edilerek karşılanmakta ve ithal edenlere destek sunulmaktadır.  

28 Nisan 2018 tarihli bir düzenleme ile ithal edilen hayvanların sağlık denetimlerinde veteriner hekim zorunluluğunun kaldırılarak ziraat mühendisi, orman mühendisi, kimya mühendislerine de yetki verilmiştir. Böylelikle hastalığı tanıyan meslek grupları veterinerler ve zooteknistler denetimden uzaklaştırılmıştır. Bu değişiklik öncesinde yapılan “ithal edilecek hayvanların, ihracatçı ülkede Bakanlık çalışanı veteriner hekimlerin kontrolünden geçmeleri, sınır bölgelerinde veteriner kontrolünde kurulan karantina bölgelerinde tutularak olası bir hastalığın ortaya çıkması ve hayvana mikrop bulaşmış ise hastalığın ortaya çıkması için gereken 21 günlük kuluçka süresinin tamamlanması ve ülkeye girmeden önce de laboratuvar tetkiklerinin tekrarlanması işlemlerinin” artık yapılmayacağı anlaşılmaktadır.

Şarbon hastalığı denetimden kaldırılan bu uygulamalar nedeniyle hem insanlar hem de hayvanlar arasından yayılmaya devam etmektedir. Bayram öncesinde Brezilya’dan ithal edilen hayvanların laboratuvar sonuçları alınmadan, 21 günlük karantina işlemlerinin tamamlanmadan ülkeye sokulması hastalığın ülkeye sokulması demektir. Şarbon veteriner denetimi olmadan yapılan kurban kesimleri nedeniyle insanlara bulaşmıştır. Şimdi de karantina uygulamasının yurtiçindeki hayvancılık işletmelerinde yapılmış olması nedeni ile hem hayvanlar arasından yayılmaya, hem de insanlara bulaşarak hasta etmeye devam etmektedir.

Canlı hayvan ithalatına geçişle birlikte ithal edilen canlı hayvanlarda deli dana, mavi dil, pasterolloz gibi hastalıkların olduğu DSÖ ve başka ülkelerin kaynaklarından öğrenilmiştir. Bu hayvanların ne olduğu; uygun biçimde yok edilip edilmedikleri, iade mi edildikleri yoksa ülkemizde tüketime mi sunulduklarına ilişkin bilgi alınamamıştır. Genel kanı ise başka yollardan ülkeye getirilerek tüketimimize sunulduğudur.

Hemen her yıl ülkemizde yetiştirilerek ihraç edilmek üzere gönderilen pek çok tarımsal ürünün hedef ülkenin yaptığı denetimlerde belirlenen sağlık için gereken kurallara uygun olmayan gübre ve kimyasal ürün kullanıldığı için iade edildiği haberlerini almaktayız. Alıcı ülkelerin geri çevirdiği bu ürünlerin imha edildiklerine dair bilgi şimdiye kadar alınamamıştır. Gıda şirketleri tarafından bu ürünlerin daha ucuz fiyata iç piyasaya sürülerek halkımızın tüketimine sunulduğu bilinmektedir. Ülkemizde yetişen ve bizim tüketimimize sunulan ürünlerin ne kadar sağlıklı biçimde yetiştirildiği ve işlendiğini genel olarak bilmemekteyiz.  İlgili bakanlıkların sanayi kirliliğinin tarımsal ürünlere etkisi, yanlış gübre ve kimyasal kullanımına ilişkin yaptığı araştırmalar kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Bilim insanlarının yaptıkları paylaşım ile ilgili olarak ise sağlıklı besin üretimi ve tüketimi ile ilgili yapılması gerekenleri yerine getirmek yerine bilim insanları cezalandırılmaktadır.

Gıda ve hayvancılık alanında görülen bu uygulamalar ülkemizde gıda güvenliği, standartların niteliği ve uygulamaları üzerinde kuşku uyandırmaktır.

Beslenmek tüm insanların ve canlıların günlük yaşamını sürdürmesi, doğum, büyüme ve gelişmesi için zorunludur; herkes ihtiyacına uygun olarak yeterli ve sağlıklı besinlerle beslenmek zorundadır. 

Tarım ve hayvancılık üretimi desteklenmeli, gıda ithalatına bağımlılık ortadan kaldırılmalıdır.

Gıda denetimleri yapılmalı, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalı ve sağlıklı olmayan besinler piyasadan çekilmeli, üreten ve sağlıksız olduğunu bilerek satışını yapanlar cezalandırılmalıdır.

Besin maddeleriyle ilgili tüm denetimler ilgili uzmanlıkların meslek örgütleri tarafından bağımsız ve tarafsız biçimde yapılmalıdır.

Kurbanlık hayvanlar da dâhil olmak üzere tüm hayvan kesimleri veteriner kontrolünde yapılmalıdır.

Günümüzün sorunu olan şarbon hastalığı ile ilgili olarak Brezilya’dan kaç hayvan ithal edildiği, bu hayvanların nerelere dağıldığı, dağıldıkları yerde karantinada tutulup tutulmadıkları, kaç tanesinin kesildiği ve tüketime sunulduğu gibi tüm toplumu ilgilendiren sorulara ivedilikle cevap verilmelidir.

Güvenli besine ulaşmak hepimizin hakkıdır. Devlet güvenli besine ulaşmamızı sağlayan düzenlemeleri yapmak ve uygulamak zorundadır.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ (TDB)
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI (DEV-SAĞLIK İŞ)
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ (TPD)
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ (THD)
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ (SHUD)
TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜMRAD-DER)

HABER GÖRSELLERİ