MARDİN DİŞHEKİMLERİ ODASI
1.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun 5 Temmuz 2018 tarihli toplantısında; Diyarbakır Dişhekimleri Odasına 8 ilin bağlı olması coğrafi bölgenin iletişimdeki zorlukları da göz önüne alındığında mesleğimize ve meslektaşlarımıza daha uygun koşullarda hizmet verebilmek amacıyla Mardin Dişhekimleri Odası’nın kurulmasına karar verilmişti.

Mardin Dişhekimleri Odası 1.Olağan Genel Kurulu, 1-2 Eylül 2018 tarihinde Mardin Hilton Garden Inn otelinde yapıldı. Genel Kurula,  TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim ile Diyarbakır Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Aslan Yiğit, Saymanı Arzu Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güney  katıldılar.

Genel Kurulun hemen ardından toplanan yönetim kurulu görev dağılımını aşağıdaki şekilde yaptı.

Mardin Dişhekimleri Odası kurullarında görev alan tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

MARDİN DİŞHEKİMLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU 

 Adı Soyadı

 Görevi

Başkan

 Yusuf Varışlı

Başkanvekili

 Mustafa Karataş

Genel Sekreter

 Hüseyin Yıldırım

Sayman

 Yakup Kantacı

Üye

 Zelal Yıldırım Şen

 DENETLEME KURULU 

 Adı Soyadı

 Görevi

Üye

 Özgür Şen

 Hayrettin Turgut

 Bayram Kurkunç

DİSİPLİN KURULU 

 Adı Soyadı

 Görevi

Üye

Hamza Öztürk

Musa Demir

Halis Ökmen

Mehmet Sıddık Orak

Hurşit Yanar

DELEGELER

 Adı Soyadı

 Görevi

Delege

Mustafa Karataş

Hüseyin Yıldırım

Zelal Yıldırım Şen

Mehmet Sıddık Orak

Yakup Kantacı