FERDİ KAZA SİGORTASI YENİLENDİ


Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonu ve Dişhekimleri Odalarımızın talebi üzerine  bu odalarımıza üye meslektaşlarımız, 'Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası' kapsamına alınmıştır. Bu yıl ayrıca 'tetik parmak' ve 'carpal tunel sendromu- tenisci dirseği' tanısı konulan meslektaşlarımız ve ayrıca cerrahi müdahale dışında "istirahat" yoluyla tedavi edilebileceklerinin  raporla belgelenmesi halinde yılda 30 günü geçmemek üzere geçici iş göremezlik ödeneğini alabileceklerdir. 

WİLLİS TOWERS WATSON  Brokerliğinde TDB ve  DUBAI STARR SİGORTA arasında imzalanan protokole göre sigortalılık süresi 18 Temmuz 2018 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.


FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu vefat 15.000 TL

Kaza sonucu maluliyet 15.000 TL

Kaza sonucu tedavi masrafları 1.500 TL


KAZA SONUCU İŞGÖREMEMEZLİK SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu iş göremezlik sigortası günlük teminatı: 75.00 TL

İş göremezlik yıllık azami gün sayısı: 60 gün/kişi


Kaza geçiren dişhekiminin sigorta firmasına başvurusunun, kazanın oluşunu takiben 10 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.


Başvuru koşulları ve diğer bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Başvuru Koşulları ve,

Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası detayları için tıklayınız...

Odaların yer aldığı poliçe grupları için tıklayınız....