EMEKLİ DİŞHEKİMİ MAAŞLARI VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINI DA KAPSAYAN TASLAK YASALAŞTI...

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından gerek emekli aylıklarına ilaveten yapılacak ek ödeme ve fiili hizmet zammının da yer altığı Yasa Taslağı ile getirilen haklardan Emekli Sandığı-Bağkur-SSK şemsiyesi altındaki meslektaşlarımız arasında ekonomik ve psikolojik ayrıma girilmeden yasanın tüm dişhekimlerini kapsaması, gerekçelerimizle birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna bizzat orada da bulunarak  iletilmiştir. Ayrıca sosyal medya ve diğer tüm  iletişim kanallarını kullanarak  başta Meclis Başkanı ve Sağlık Bakanı olmak üzere milletvekillerine bir mektupla sesimizi duyurmaya çalıştık.  

Ancak Komisyon ve komisyonun çalışma koşulları içerisindeki kurumların temsil edilme şartlarındaki olumsuzluklar sonucu Bağkur ve SSK emeklisi dişhekimlerinin de aynı kamu hizmeti vermelerine rağmen, çıkarılan Kanunla bu meslektaşlarımızın aynı haklardan yararlanmaları mümkün olmamış ve büyük bir eşitsizlik ortaya çıkmıştır. Emekli Sandığı kapsamındaki meslektaşlarımıza kanunla getirilen kazanımları da olumlu bulmakla beraber yeterli görmüyoruz.  

Türk Dişhekimleri Birliği olarak bundan sonra SSK ve Bağkur'lu meslektaşlarımıza yönelik bu taleplerimizin gerçekleşmesi, emeklilikte sosyal hakların iyileşmesi için yeni düzenlemeler yapılması yönünde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.


Türk Dişhekimleri Birliği