EMEKLİ DİŞHEKİMİ MAAŞLARI VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA İLİŞKİN DİŞHEKİMLERİNİN TALEBİ DİKKATE ALINMALIDIR...

Bir kısım   emekli dişhekimlerine ilave ödeme ile fiili hizmet süresi zammını da içeren Yasa Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gün (23/24.7.2018) gece yarısı kabul edildi.

Türk Dişhekimleri Birliği  olarak yasa teklifinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonuna katılarak  siyaset kurumunun yasa hakkında oluşmuş ön kabulleri ve çalışmaları  ne kadar aşılabiliyorsa  o kadarını anlatma bir başka anlatımla o kadarını dinletebilme ortamında taleplerimizi ilettik. Ancak Tasarıda isteklerimiz doğrultusunda bir değişiklik maalesef yapılamadı.

Komisyonda kabul edilen  "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"  Tasarısı önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşacak.

Dişhekimlerinin  büyük bir bölümü Kamunun güvencesi dışında bir işverene bağlı veyahut kendi adına serbest meslek icrasında bulunarak, ülkemiz için bir değer yaratmaktadırlar. Diğer yandan  endüstri ve diğer iş kollarına yönelik iş ve işlemlerdeki katkı ve katma değer  payları  ve aynı oranda üstlendikleri riskler  kamu kaynakları açısından da pozitif  önem taşımaktadır. Yaptıkları işin "sağlık"hizmeti olması nedeniyle esasen "kamu hizmeti" verdikleri   göz ardı edilmemelidir. 

O nedenle  meslektaşlarımız arasında ekonomik ve psikolojik ayrımına girilmeden yasanın tüm dişhekimlerini kapsaması için  aşağıdaki taleplerimizin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi yönünde Dişhekimleri Odaları ve Türk Dişhekimleri Birliği olarak girişimlerimizi sürdüreceğiz. 

EMEKLİ DİŞHEKİMİ MAAŞLARI VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA İLİŞKİN DİŞHEKİMLERİNİN TALEBİ DİKKATE ALINMALIDIR...

 1. Fiili hizmet süresi zammı yılda en az 120 gün olmalı ve sadece bundan sonraki çalışmalara değil, geçmişe dönük olarak da uygulanmalıdır.

 2. Kendi parasıyla prim ödeyip döner sermayesinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olan dişhekimlerinin maaş zammında herhangi bir kesinti yapılmamalıdır.

 3. SSK, EMEKLİ SANDIĞI, BAĞ-KUR, hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın bütün emekli dişhekimlerinin maaşlarına aynı oranda  zam yapılmalıdır.

 4. Emekli maaşlarına yapılacak zam Kanun yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girmelidir.

 5. Çalışan ya da çalışmayan bütün emekli dişhekimleri yapılan zamdan yararlanabilmelidir.

 6. Ülke prestiji, hasta güvenliği ve dişhekimleri arasında adil paylaşım için Sağlık Turizmi konusunda Türk Dişhekimleri Birliği’nin önerileri dikkate alınmalıdır.

Türk Dişhekimleri Birliği