ERZURUM KONGRESİ VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Kurtuluş Savaşının Türk halkını da bütünüyle içine alacak inanç tablosu Erzurum Kongresi ile ortaya konulmuştur. Savaş sonrası kurulacak düzenin işaretleri burada verilmiştir. Yurdun tamamının yabancı güçler tarafından paylaşıldığı, mevcut yönetimin yetkilerinin bu güçler tarafından alındığı, askerlerinin terhis edildiği bir ortamda 19 Mayıs 1919 ile başlayan başkaldırının hangi koşullarda başarıya ulaşacağını, "milli irade, milli sınırlar, meclis, hükümet" gibi demokrasi ve halkın gücünü önceleyen ve tüm milleti kucaklayan bir irade Erzurum Kongresinde sergilenmiştir.

Bakıldığında alınan;

  • Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
  • Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.
  • İstanbul Hükûmeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmet milli kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamış ise, bu seçimi Temsilciler Kurulu yapacaktır.
  • Kuva-yi Milliye'yi etkili, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.
  • Azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların canları, malları ve ırzları her türlü saldırıdan korunacaktır.
  • Manda ve himaye kabul olunamaz.
  • Milli irade ve toplanan ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır.
  • Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasına ve hükûmetin yaptığı işlerin milletçe kontrolüne çalışılacaktır.
  • Sömürgecilik amacı taşımayan devletlerden teknik, sanayi ve ekonomik yardım kabul edilebilir.

kararları, Mustafa Kemal'in tartışmasız liderliğini, yönetim konusundaki büyük vizyonunu ortaya koyması bakımından fevkalade önemlidir.

Ortaya konulan hedefler ve irade, topyekun verilen mücadele ve başarı; Türk Milletinin tarihinden gelen özgürlük bilinci ve değerli komutanları ile Mustafa Kemal'in tüm ulusu kucaklayan dehası ile elde edilmiştir. 

Bu başarı ülkenin geleceği için günümüzde tahlil edilmeye muhtaçtır.


Türk Dişhekimleri Birliği