SAĞLIKTA ŞİDDET DURMUYOR

Şanlurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın bir hasta yakını tarafından başına kaldırım taşı ile vurularak darp edilmiştir.  Halen yoğun bakımda tedavi görmekte olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a acil şifalar diliyor, her geçen gün artan şiddet olaylarının artık son bulmasını umut ediyoruz.

İnsanlara, sağlık personelinin kendilerine yardım için uğraşan profesyoneller olarak algılatılması yerine, tüm sağlık sistemindeki aksamaların sorumlusu olarak gösterilmesi de bir yerde şiddeti üretmekte, bu üretim yeterince tepki görmeyince sorun çözme aracı gibi öğrenilmeye başlanmakta ve topluma yayılmaktadır.

Yetkililerden, şiddete sebep olan tüm olumsuzlukları ortadan kaldıracakları çalışmaları yapmalarını, buna rağmen ortaya çıkabilecek şiddet vakalarında ise hızlı ve caydırıcı cezalandırmaların derhal uygulanması yönünden yeni yasal düzenlemelerin çıkarılmasını talep ediyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği