ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAK İNSANLIĞIMIZIN GEREĞİDİR

Son dönemde ülkemizde çocukların kaybolmaları, kaçırılmaları ve istismara uğramaları,  öldürülme haberleri   hızla artarak toplumda büyük kaygı ve derin üzüntüye neden  olmaktadır. 2015’den bu yana aranan 5169 çocuğun hala bulunamamış olması korkuyu, paniği ve toplumsal travmayı daha da derinleştirmektedir. 

Devletimizin  öncelikli ödevi çocukları korumak, güvenliğini sağlamaktır.

TDB olarak dişhekimlerinin çocuk istismarı konusunda farkındalığını sağlamak için  SDE programları içinde bu konuların ağırlığını artırarak İstismarla mücadelede mesleki sorumluluğumuzu belirginleştireceğiz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşu ve ebeveynlerin de çocuklarla ilgili her türlü olumsuz durumu engelleyecek eylem planları oluşturmasını bekliyor ve devletin  bu konuda öncü olmasını talep ediyoruz. 

Bu konuda söz söyleyen kişi ya da kurumların da çocuklara yönelik her türlü olumsuzluklara karşı geliştirdikleri değerlendirme ve anlatım dili  sadece cezalandırma yöntemlerine yönelik değil sorunun temeline yönelik çözümleri içeren nitelikte olmalıdır. 

Çocuklara sahip çıkmak insanlığımızın gereğidir.

Türk Dişhekimleri Birliği