MARDİN DİŞHEKİMLERİ ODAMIZ KURULDU

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun 5 Temmuz 2018 tarihli toplantısında; Diyarbakır Dişhekimleri Odasına bağlı  Mardin ilinde Dişhekimleri Odası kurulmasına karar verilmiştir.

3224 sayılı yasanın 4. maddesi, yeni kurulan Odaların en geç üç ay içerisinde organlarının seçimini yapmalarını hükme bağlamıştır. TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanan Kurucu Üyeler, Genel Kurul hazırlıklarına başlamıştır. Diyarbakır Dişhekimleri Odamıza 8 ilin bağlı olması coğrafi bölgenin iletişimdeki zorlukları da göz önüne alındığında Mardin Dişhekimleri Odamız mesleğimize ve meslektaşlarımıza daha uygun koşullarda hizmet verecektir.

Mardin Dişhekimleri Odamızın kurulması ile birlikte Türk Dişhekimleri Birliği’ne bağlı Oda sayısı 35 olmuştur.

Türk Dişhekimleri Birliği