TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİNİ ZİYARET ETTİK

TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Tabipleri Birliği’nin yeni seçilen Merkez Heyetine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 4 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete, TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör katıldılar.

Yeni dönemde TTB Merkez Konseyi’ne dayanışma ve başarı dileklerimiz iletti.

Türk Dişhekimleri Birliği

HABER GÖRSELLERİ