SAĞLIKTA ŞİDDET DURMUYOR

Adeta cinnete dönüşen sağlıktaki şiddetin son örnekleri İzmir, Samsun ve Sakarya’da peş peşe yaşandı.

Şiddet sadece sağlık çalışanlarının değil, bütün bireylerin ve toplumun ortak sorunu olarak son yılların en önemli gerçekliği olarak ortaya çıkıyor.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak yaşanan bu vahim  olayları kınıyor, sağlık çalışanlarına yönelik psikolojik ve/veya fiziksel şiddet uygulanmasının önlenmesi için gereken her türlü hukuki ve idari tedbirin eksiksiz olarak alınması talebimizi ve şiddetin karşısında sağlık çalışanlarının yanında tüm desteğimizle duracağımızı, hiç bir sağlık emekçisini yalnız bırakmayacağımızı bir kez daha yineliyoruz. 

Türk Dişhekimleri Birliği