TDB ÖYKÜ YARIŞMASI
`Son Başvuru 24 Ağustos 2018`Afiş, Yarışma Şartnamesi ve Jüri Özgeçmişleri için tıklayınız...

Eserlerin Gönderileceği Adres :   Türk Dişhekimleri Birliği Kızılırmak Mah. 1446. Cad. 
Alternatif İş Merkezi No:12/38  Çukurambar-Çankaya/ANKARA