2018 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ YAYINLANDI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman dişhekimi (59) ve dişhekimi  (326) kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapılacak.

İlan Metni için tıklayınız…

Dişhekimi ve Uzman Dişhekimi Münhal Kadroları için tıklayınız…

 

2018 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI KURA TAKVİMİ

Sıra

Tarih

Açıklama

1

06 Nisan 2018 Cuma
(Başvuru başlangıç tarihi)

16 Nisan 2018 Pazartesi
(Son başvuru tarihi saat 18:00’e kadar )

PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

20 Nisan 2018 Cuma Saat 18: 00

Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati

3

04 MAYIS 2018 CUMA

KURA TARİHİ
(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)