SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULU TOPLANDI

Yılda bir kez toplanan ve sosyal güvenlik politikaları ile uygulamaları konularında görüş bildirmekle görevli istişare kurulu olan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, “Çalışma Hayatında Kayıtlı İstihdam İle Pirim Tahsilatının ve Sosyal Güvenlik Bilincinin Arttırılması Kapsamında; Kadın İstihdamı, İstihdam Teşvikleri İle Sosyal Tarafların Rolü ve Politika Önerileri” gündemi ile 28 Mart 2018 tarihinde Ankara’da toplandı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem ile çeşitli konfederasyon, sendika ve meslek birliklerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıya; Birliğimiz adına TDB Genel Başkanı Dr.A.R İlker Cebeci ve Genel Sekreteri Neslihan Sevim katıldılar.

Toplantıda bir konuşma yapan Dr.A.R İlker Cebeci; “Dişhekimliğinde şu anda serbest çalışma alanında kayıt dışı istihdama neden olan bazı faktörler var. Bunlardan bahsedeceğim. Ancak öncelikle söylemem gereken Türkiye'deki Üniversite Eğitimi politikaları nedeniyle istihdam edilemeyecek ve gelecekte kayıt dışı istihdamı destekleyecek şekilde Dişhekimliği Fakültelerinin sayısı ihtiyacın çok üzerinde arttırılmıştır.  Günümüzde 77 olan Diş Hekimliği Fakültesi sayısı aldığımız duyumlara göre daha da artacaktır. Türkiye'de 2017 itibarıyla 30000 civarında dişhekimi varken, 2025'te yani 8 sene sonra bu sayı 65000 civarında olacaktır. Bu arada biz bu hesabı yaparken fakülte sayısı 74 adetti. Türkiye'de 2017 yılı verileri ile 2300 kişiye bir dişhekimi düşerken “ki bu Avrupa Birliği'nde 1470 kişiye bir dişhekimi ortalamasındadır” 2025'te 1300-1200 kişiye bir dişhekimi düşüyor olacak. 0 tarihlerde hiç değilse bu oranı koruyalım dersek TÜİK verilerine göre senelik 700-800 bin olacak olan nüfus artışı sayımıza göre senede 750-1000 civarında yeni dişhekimi mezun ihtiyacı varken 5000 dişhekimi mezun veriyor olacağız.

Sizlerden bu süreçte mezun olacak dişhekimlerinin nasıl istihdam edileceği ya da kayıt dışılıktan nasıl kaçınılacağını, emeğin nasıl değersizleşmeyeceğini, emek değersizleştikçe esnek çalışmanın ve kayıt dışılığın nasıl oluşmayacağını değerlendirmenizi rica ediyorum.” dedi.

Cebeci; ayrıca özel ağız diş sağlığı merkezlerinin kayıt dışı istihdamı destekler bir şekilde kurulabilmesine neden olacak şekilde 3 Şubat 2015'de yenilenen Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Veren Özel Sağlık Kurumları Hakkındaki Yönetmeliğine de değindi.  Cebeci; “Bu yönetmeliğin bir maddesinde bu kurumların % 49 hissesinin hekim dışı sermaye olmasına izin verilmiştir. Peki hekim dışı sermaye bu kadar emek ağırlıklı bir alana salt kar amacı dışında bir nedenle girmiş olabilir mi? Peki kar edilebilmesi için bu kadar emek ağırlıklı bir alanda, sermayenin kar edebilmek ve karını arttırabilmek için esnek çalışma modellerini en iyi araç olarak kullanacağınızdan hiçbirinizin şüphesi var mı? Bu merkezlerde çeşitli uzmanlık alanlardaki dişhekimlerin kayıtlı istihdam edilmesi yerine kayıt dışı olarak sadece olgulara yönelik çalışmaları sağlanmaktadır, bu durum hem kuruma maliyeti düşürmekte hem de kaçak çalışma modelleri ile dişhekimi emeğini değersizleştirmektedir” diye konuştu.

TDB Genel Başkanı Dr.A.R İlker Cebeci’nin konuşma metni için tıklayınız…

 

HABER GÖRSELLERİ