TDB GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI

Anayasamızın 135. maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluş ruhu ve felsefesine aykırı olarak kamuoyunda yer alan tartışmaların değerlendirildiği, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dişhekimleri Oda Başkanlarından oluşan TDB Genişletilmiş Yönetim Kurulu; 23 Şubat 2018 tarihinde  Ankara’da  toplandı. 

Toplantıda,  bundan sonra yapılacak  daha geniş katılımlı bir toplantı ile  konuya ilişkin ortaya çıkacak görüşümüzün kamuoyu paylaşılması kararlaştırıldı. 

Toplantı sonrası Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları tarafından kabul edilen  ortak açıklama için tıklayınız…