BASIN AÇIKLAMASI

Bu sabah “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi” üyelerinin, yaptıkları açıklama temel gösterilerek göz altına alındıkları ve Türk Tabipleri Birliği  Genel Merkezinde polis tarafından arama yapıldığı haberi ile güne başladık.

Türk Tabipleri Birliği  kurumsal düşüncesini ifade etmek nedeni ile yargının, tüm Merkez Konseyi Üyelerinin gözaltına alınması yoluyla bir tasarrufta bulunması, kamu kurumu niteliği taşıyan bir meslek örgütünün söz söyleme, fikir ifade etme hakkına karşı orantısız bir cezalandırma çabası olarak tarihe geçecektir. Düşüncelerinden ve onları ifade etmesinden dolayı hiç kimsenin, hiçbir meslek örgütü ve onun yöneticilerinin hukuk aracılığı ile baskı altına alınmaması gerektiği evrensel kabul gören bir değerdir.

Türk Dişhekimleri Birliği  olarak, sağlık alanında toplum sağlığı için yan yana çalışmalar yürüttüğü Türk Tabipleri Birliğinin bu tarzda bir baskıya maruz kalmasını kabul etmiyor ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin bir an önce serbest bırakılarak, yapılmak istenen soruşturmanın çağdaş hukuk normlarında gerçekleştirilmesini diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği 
Merkez Yönetim Kurulu