SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN ORTAK SEMİNER PROGRAMI DÜZENLENDİ
`Sağlıkta Dönüşüm Ve Sağlık Muhalefeti Stratejisini Güncelleme`

Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri tarafından 6-7 Ocak 2018 tarihlerinde TDB Merkezinde “Sağlıkta Dönüşüm Ve Sağlık Muhalefeti Stratejisini Güncelleme”  konulu ortak bir seminer programı düzenlendi.

Programa; TTB Genel Başkanı Prof.Dr.Raşit Tükel, II.Başkan Prof.Dr.Sinan Adıyaman, Genel Sekreter Dr.Sezai Berber, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selma Güngör ile  Mehmet Zencir, Eriş Bilaloğlu ve Cavit Işık Yavuz, TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.Dr.Atilla Ataç, Murat Mustafa Çağlar, Mehmet Çalık, Sevgi Hüşan ve Gülay Özdoğan,Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanları Gönül Erden ve İbrahim Kara, Genel Sekreter  Pınar İçel, Yönetim Kurulu Üyeleri  Ali Önal, Selma Atabey, Aylin Akçay ve Fikret Çalağan ile Ertuğrul Oruç, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ)  Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Gürsel Kaya ve  Ethem Akdoğan, Türk Hemşireler Derneği  (THD) Başkanı Çiğdem Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Hayriye Pelenk ve Yönetim Kurulu Üyesi Alev İşeri, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Yıldırım, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Genel Başkanı Rahmiye Bozkurt, Genel Sayman  Çiğdem Karahan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Balcı ile Öğretim Üyesi Fuat Ercan katıldılar.

Önümüzdeki döneme ilişkin ortak strateji oluşturmak amacı ile yapılan toplantıda aşağıdaki konular ele alındı.

Sempozyumda ayrıca 'Sağlık Hizmetlerinin Gericileştirilmesi, Rıza ve Hegemony, Erkek Egemen Nüfus Politikaları' başlıklı konuları TDB MYK Üyesi Gülay Özdoğan sundu.

SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN ORTAK SEMİNER PROGRAMI

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SAĞLIK MUHALEFETİ STRATEJİSİNİ GÜNCELLEME”

(6-7 Ocak 2018)

  • Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Hizmetlerine Etkisi   
  • Sağlık Emek Gücü
  • Sağlık Hizmetlerinin Gericileştirilmesi, Rıza ve Hegemony, Erkek Egemen Nüfus Politikaları
  • Kapitalizm ve Neopolitikalar Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor? SDP ve Geleneksel-Alternatif Tıp Uygulamalarının Sağlığımıza etkileri
  • Sağlık Hizmet Üretiminde İşçi Denetimi ve Toplum Denetimi 
  • Sağlık Örgütlerinin SDP’ye İlişkin Stratejileri (Öncesi-Sonrası) 
  • Sağlık muhalefetinin Durumu 
  • Strateji Konusunda Çatışmalarımız Var mı?
  • Önümüzdeki Döneme İlişkin Ortak Strateji Oluşturmak-Sonuç