TDB KOMİSYON VE ÇALIŞMA GRUPLARININ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Güncelleme Komisyonumuz, 27.11.2017 tarihinde aşağıdaki gündemle toplandı.

Gündem

 1. Bir önceki toplantı raporu ve rapora ilişkin MYK görüşlerinin değerlendirilmesi
 2. AÇBİD Derneğinden bir temsilcinin davet edilerek  "Cerrahi" bölümdeki  görüşlerinin alınması
 3. Pedodonti Derneğinden bir temsilcinin davet edilerek "Tedavi" bölümündeki görüşlerinin alınması.
   Komisyon Üyeleri

SNO

ADI SOYADI

ODASI

1

Dr. A. R. İlker Cebeci
(Sorumlu MYK Üyesi)

Ankara

2

Muharrem Armutlu

Mersin

3

Dr. Orhun Bengisu

İzmir

4

Dr. Yusuf İzzettin Çamurdan

Adana

5

Hüseyin Eminoğlu

Ankara

6

Volkan Güngör

İstanbul

7

Dr. Faik Serhat Özsoy

Ankara

8

Tuncay Seven

Samsun

9

Salih Yazıcı

İstanbul

10

Yrd. Doç. Dr. Çetin Akar (Danışman)

Ankara

 
***
 

Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Komisyonumuz,  ilk toplantısını 04.12.2017 tarihinde aşağıdaki gündemle yaptı.

Gündem

 1. Görev Dağılımı
 2. Çalışma Yönteminin Belirlenmesi
 3. Projeksiyon Çalışması
   

Komisyon Üyeleri

S.N.

ADI SOYADI

ODASI

1

A. R. İlker Cebeci
(Sorumlu MYK Üyesi)

Ankara

2

Serdar Ak

Adana

3

Nazlı Zeynep Aktaş

İstanbul

4

Berna Aytaç

İstanbul

5

Aşkın Daldal

Isparta

6

Ahmet Mert Nalbantoğlu

Denizli

7

Tuncay Seven

Samsun

8

Mustafa Cihat Sopacı

Ankara

9

Tekin Özlü

Trabzon

10

Mehmet Murat Öztürk

Sivas

11

Faruk Yanık

İzmir

 

 
***
 

Eğitim Komisyonumuz, 30.10.2017, 27.11.2017 ve 25.12.2017 tarihlerinde toplanarak, aşağıdaki gündem konularını görüştü.

30.10.2017 Gündem

 1. Başlatılan (kitapçık, klinik rehber, insert) çalışmaların değerlendirilmesi
 2. P&G’den gelen makalenin değerlendirilmesi
 3. Akıllı ilaç kullanımı hakkında rehber hazırlanmasının görüşülmesi


27.11.2017 Gündem

 1. Dişhekimliğinde “Akıllı İlaç Kullanımı”  ile ilgili görüşlerin tartışılması
 2. Antikoagülan kitapçığının değerlendirilmesi
 3. KIBT kitapçığının son revizyonu
 4. Botoks ile ilgili görüş yazısının değerlendirilmesi


25.12.2017 Gündem

 1. Dişhekimliğinde eldiven-maske kullanımı için yol haritası belirleme
 2. Akıllı ilaç kullanımı rehberi hazırlama için görüşme
 3. Meslek  Hastalıkları   Rehberi için görüş ve katkı belirtme
 4. Antikoagülan  broşürü sonuçlandırma
 5. Dilek ve  Temenniler 
   

Komisyon Üyeleri

S.NO

ADI SOYADI

ODASI

1

Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç
(Sorumlu MYK Üyesi)

Ankara

2

Prof. Dr. Ufuk Toygar Memikoğlu

Ankara

3

Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Ankara

4

Prof. Dr. Yıldırım Hakan Bağış

Ankara

5

Prof. Dr. Cavit Zafer Çehreli

Ankara

6

Prof. Dr. Mazlum Bülent Kurtiş

Ankara

7

Prof. Dr. A. Cemal Tınaz

Ankara

8

Prof. Dr. Bulem Yüzügüllü Tütüncüler

Ankara

 9

Prof. Dr. Hakan Hıfzı Tüz

Ankara

 
***
 

Etik Kurulumuz, 03.11.2017 ve 29.12.2017 tarihlerinde toplanarak aşağıdaki gündem konularnı ele aldı.

03.11.2017 Gündem

 1. Dişhekimliğinde Botoks Uygulamaları Hakkında TDB Etik Kurul Görüşünün Oluşturulması,
 2. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurul Toplantının Değerlendirilmesi,
 3. ADA Etik Kod'un 2016 Versiyonundan TDB Etik Kod'una Aktarılabilecek Maddelerin Değerlendirilmesi,
 4. 'Dişhekimliğinde Acil Müdahale ve Dişhekiminin Sorumlulukları' Konusunun Değerlendirilmesi,
 5. Vaka Tartışmaları ; - Ağız Hijyeni - Hasta Kabulü, - Periodontal Sorunlu Hastalara Yaklaşım.
 6. 15 Eylül 2017 Tarihli Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi


29.12.2017 Gündem

 1. "Kurumsal Etik İlkeler"  oluşturulması ön çalışmasının başlatılması,
 2.  Hekimin başarı garantisi vermemesi ile hasta kayıtları arasındaki ilişkinin ele alındığı   çalışma ile ilgili nihai kararın verilmesi,
 3. Hekimin engellilik, mesleki yeterlilik kaybı, madde bağımlılığı v.b. gibi durumlar  karşısında hasta - hekim ilişkilerinin ve mesleki  uygulamalarının engellenmesinin etik ve yasal boyutuçalışmasının değerlendirilmesi,
 4. Öneriler ve tartışma.

 Kurul Üyeleri

S.NO

ADI-SOYADI

ODASI

1

Mustafa Oral
(Sorumlu MYK Üyesi)

İzmir

2

Süha Alpay

Ankara

3

Ezgi Aydın

Ankara

4

Sevgi Hüşan

Çanakkale

5

Doç. Dr. Funda Gülay Kadıoğlu

Adana

6

Dr. Burcu Kurtiş

Ankara

7

Mustafa Ziya Özer

Manisa

8

Dr. Bülent Özdoğan

Eskişehir

9

Prof. Dr. Umur Sakallıoğlu

Samsun

10

Yeşim Saraç

Sakarya

11

Yrd. Doç. Dr. Zehtiye Füsun Yaşar

Ankara

 

 
***
 

Genel Sağlık – Ağız Diş Sağlığı  İşbirliği Komisyonumuz, 09.11.2017  tarihinde aşağıdaki gündemle toplandı.

Gündem

 1. İnfektif endokardit,
 2. Standart enfeksiyon kontrolü,
 3. İlaç ve malzeme gerektirmeyen acil müdahale,
 4. Ağız kanserleri ve öncü lezyonlar,
 5. Romotoid hastalıklarda dişhekimliği,
 6. Solunum yolları hastalıkları ve dişhekimliği,
 7. Genel sağlık-ağız kokusu  konularında gelinen durum hakkında bilgi ve görüş paylaşımı,
 8. Acil müdahalede dişhekimlerinin yetkinliği ve diğer tavsiye kararlarımızla ilgili görev paylaşımı,
 9. 22 Kasım etkinliklerinde komisyonun  nasıl  yer alabileceği,
 10. Kongrelerde ,genel sağlık -ağız diş sağlığı konularının yeri,
 11. Öneri ve dilekler.

Komisyon Üyeleri

S.NO

ADI-SOYADI

ODASI

1

Mustafa Oral
(Sorumlu MYK Üyesi)

İzmir

2

Salim Murat Aydın

Adana

3

Prof. Dr. Ömer Günhan

Ankara

4

Prof. Dr. Mazlum Bülent Kurtiş

Ankara

5

Prof. Dr. Umut Saraçoğlu Tekin

Ankara

6

Doç. Dr. E. Nursen  Topçuoğlu

İstanbul

7

Prof. Dr. Esra Yıldız

İstanbul

Tıp Dernek Temsilcileri

8

Dr. Serap Duru

Türk Toraks Derneği

9

Uzm.Dr.Gül Pamukçu Günaydın     

Türkiye Acil Tıp Derneği

10

Prof.Dr. Mehmet Sargın

Türkiye Diyabet Vakfı

 

***

 

10 Kasım 2017 tarihli Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu toplantısında “TDB Kongre Fuar Yönetmelik ve Yönergesi Güncelleme Çalışma Grubu”  oluşturulmasına karar verilmiştir.

Çalışma grubu ilk toplantısını 30.11.2017 tarihinde yapmıştır.

Çalışma Grubu Üyeleri

S.N.

ADI SOYADI

ODASI

1

A. R. İlker Cebeci

TDB MYK

2

Hüseyin Tunç

TDB MYK

3

Gürbüz Eldeniz

Konya

4

Emel Eroğlu

Bursa

5

Murat Ersoy

İstanbul

6

Oktay İşbilir

Aydın

7

Faik Serhat Özsoy

Ankara

8

Bülent Öztürk

İstanbul

9

Burak Saran

Balıkesir

10

Tuncay Seven

Samsun

11

Özgür Tutucu

İstanbul

12

Gökhan Yıldırım

Antalya

 

 
***
 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin kararı ile oluşturulan Teknik Çalışma Grubunun “Silikozis Hastalıklarının Önlenmesi Eylem Planı” içerisinde “Rehber” oluşturulmasına yönelik olarak 20 Ekim 2017 tarihli Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu toplantısında “Silikozis Önleme Rehberi Çalışma Grubu” oluşturulmasına karar verilmiştir.

Çalışma Grubu, 20.11.2017 ve 14.12.2017 tarihlerinde toplanmıştır.

Çalışma Grubu Üyeleri

S.N.

ADI SOYADI

TEMSİL ETTİĞİ KURUM

1

Neslihan Sevim

TDB 

2

Helin Aras

TDB

3

Doç.Dr.Nilüfer Çelebi Beriat

TDB

4

Uzm.Dr.Zehra Nur Töreyin

TTD

5

Prof.Dr.İbrahim Akkurt

TTD

6

Cihan Köseoğlu

Diş Teknisyeni

7

Koray Seven

İş Güvenliği 
Uzmanı

 

 
***
 

Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulumuz (SDEYK), 26.10.2017, 27.11.2017 ve 26.12.2017 tarihlerinde toplanarak gelen etkinlik başvuruları değerlendirip, kredilendirdi.


SDEYK Üyeleri

SNO

ADI SOYADI

1

Prof.Dr. Onur Şengün  (Başkan)

2

Prof.Dr. Neşe Akal

3

Prof.Dr. Hülya Erten

4

Prof.Dr. Orhan Güven

5

Dişhekimi Necdet İmaç

6

Prof.Dr. Metin Orhan

7

Prof.Dr. Ferudun Şaklar

8

Prof.Dr. Bülent Cumhur Uludağ

9

Prof.Dr. Mehmet Yalım

 
 
***
 

Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonumuz, 30.10.2017 tarihinde aşağıdaki gündemle toplandı.

Gündem:

 1. TADS Eski Projelerinin Değerlendirilmesi,
 2. Odalara Önerilecek Projeler,
 3. S.B. Halk Sağlığı Kurumu Çalışmalarına Ait Yapılacaklar,
 4. TDB Akademi Programlarında TADS,
 5. Kamu Spotu ve Görseller,
 6. 1.ve 5. Maddelerle İlgili Teknik Desteklerin Görüşülmesi,
 7. Öneriler
   

Komisyon Üyeleri

S.NO

ADI-SOYADI

ODASI

1

Dr. A. R. İlker Cebeci
(Sorumlu MYK Üyesi)

Ankara

2

Tunç Akçalı

Adana

3

Helin Aras

Ankara

4

Prof. Dr. Behiye Bolgül

Hatay

5

Kadriye Değirmenci

Kayseri

6

Prof. Dr. Muharrem Cem Doğan

Adana

7

Prof. Dr. Ece Eden

İzmir

8

Prof. Dr. Ayçe Ünverdi Eldeniz

Konya

9

Emel Eroğlu

Bursa

10

Bekir Murat Güner

Sakarya

11

Mustafa Oral

İzmir

12

Prof. Dr. Zeliha Aslı Öcek

İzmir

13

Ahmet Özdikmenli

İzmir

14

Doç. Dr. Tamer Tüzüner

Trabzon

15

Ahmet Burak Yandımata

Ankara

 

 
***
 

Ulusal Dişhekimliği Çekirdek Eğitimi Komisyonumuz, 18.10.2017 tarihindeki toplantısında  aşağıdaki gündem konularını ele aldı.

Gündem

 1. TDB Çekirdek Eğitimi Raporu ve “Mezunı̇yet Öncesı̇ Dişhekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı – 2016”nın Karşılaştırılması
 2. Türkiye Nasıl Bir Dişhekimine Gereksinim Duyuyor Konusunda Öneriler,
 3. Mezuniyet Öncesi Çekirdek Eğitim Programı’nda (ÇEP)  Gelinen Nokta, Güçlükler, Olanaklar, 
 4. Mezuniyet Öncesi Eğitimde Olumlu Eğitim Ortamı Açısından Yaşanan Sorunları Ortaya Koymak, Çözüm Yollarını Önermek
 5. Öneri ve Temenniler
   

Komisyon Üyeleri

S.NO

ADI-SOYADI

ODASI

1

 Prof. Dr. Atilla Stephan  Ataç
 (Sorumlu MYK Üyesi)

 Ankara

2

 Prof. Dr. Mehmet Murat Akkaya

 Ankara

3

 Prof. Dr. Sevi Burçak Çehreli

 Ankara

4

 Dişhekimi Fatih Güler

 Adana

5

 Prof. Dr. Pelin Güneri

 İzmir

6

 Prof. Dr. Ufuk Toygar Memikoğlu

 Ankara

7

 Dişhekimi Gökmen Kenan Özdal

 Malatya

 

 
***
 

Uzmanlık  Komisyonumuz,  20.11.2017 tarihindeki toplantısında  aşağıdaki gündem konularını ele aldı.

Gündem

 1. Türkiye Tüm Ön Yargılardan Arınarak Düşünüldüğünde Nasıl Bir Uzmanlık Politikasına ve  Uzman Dişhekimine Gereksinim Duyuyor?
 2. Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Programında (DUÇEP) Gelinen Nokta, Güçlükler, Olanaklar, Olması Gerekenler.
 3. Uzmanlık Eğitiminde Olumlu Eğitim Ortamı Açısından Yaşanan Sorunları Ortaya Koymak, Öneri Geliştirmek
 4. Sürekli Dişhekimliği Eğitiminde Uzmanlıkta Gereksinimler, Sorunlar, Çözüm Önerileri
   

Komisyon Üyeleri

SNO

ADI SOYADI

ODASI

1

Dr. A. R. İlker Cebeci
(Sorumlu MYK Üyesi)

Ankara

2

Prof. Dr. Mehmet Murat Akkaya

Ankara

3

Yrd.Doç.Dr.Umut Ballı

Zonguldak

4

Yrd.Doç.Dr.Hasan Boğa

Adana

5

Dr.Murat Cömert

Mersin

6

Dağhan Erbaz

Ankara

7

Prof. Dr. Özen Onur

İstanbul

8

Dr.Murat Sütpideler

İzmir

9

Dr.Cihan Şadi Uğurel

Bursa

10

Prof. Dr. Bülent Cumhur Uludağ

Ankara

 

 

 

 

 

HABER GÖRSELLERİ