6 ARALIK DİŞ TEKNİSYENLERİ GÜNÜ KUTLU OLSUN...

Ağız diş sağlığının ayrılmaz bir parçası olan,  bizler için ayrı bir önem ve değer taşıyan çalışma arkadaşlarımız, diş teknisyenlerinin 6 Aralık Diş Teknisyenleri Gününü kutluyor,  zor şartlar altında yoğun tempo ile çalışırken, çalışma koşulları nedeniyle toz ve kimyasallarla gelişebilen tedavisi olmayan silikozis hastalığı başta olmak üzere pek çok meslek hastalığıyla karşı karşıya kalan paydaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor ve onların haklı taleplerinin her platformda destekçisi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 

Türk Dişhekimleri Birliği