SAĞLIK BAKANLIĞI
2017 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA
KURASI İLANI YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017 Yılı 3.Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası ilanına göre; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup, diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacak.

· 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.

· 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacak.

1- Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.

2- Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr ) internet adresinden ilan edilecek.

3- Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA olacak şekilde kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecekler.

Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecekler. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

İlan metni ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

Dişhekimi ve uzman dişhekimi münhal yerler listesi için tıklayınız… 

 

2017 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

28 Kasım 2017 Salı
(Başvuru başlangıç tarihi)

1 Aralık 2017  Cuma
(Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)

PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

7 Aralık 2017 Perşembe Saat : 18:00

Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

20 Aralık 2017 Çarşamba

KURA TARİHİ
(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr 
internet adresinde ilan edilecektir.)

4

22 Ocak 2018  Saat: 18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati