25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, yetersiz cezalar, toplumsal cinsiyet algısı nedeniyle her gün pek çok kadının yaralanması ve hatta öldürülmesiyle hız kesmeden devam ediyor. Evde, işte, sokakta, hayatın her alanında kadından hem erkekten daha fazla çalışması, hem erkeğe itaat etmesi, hem de yaşadığı şiddete ses çıkartmaması bekleniyor. Uyguladığı her kurala  istisnasız tam bir boyun eğme beklentisindeki sistem kadın hayatı ve bedeni üzerindeki egemenliğini sürdürmek adına en çok şiddeti kullanıyor.  

Dört duvar arasına hapsedilmek istenen kadının isyanını ancak şiddet yoluyla duracağını düşünen eril sistem, erkek bedeniyle vücut bulup varlığını sürdürme çabasında. Tüm hak arama süreçleri gibi bu da zor ve uzun bir süreç. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkan kadınlar elbet kazanacak.  

Türk Dişhekimleri Birliği olarak kadına yönelik şiddetin ülkemizin kanayan yarası olmasından duyduğumuz rahatsızlığı bildirir, eşit ve özgür günlerin geleceğine dair umudumuzu yitirmememiz gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz.

Türk Dişhekimleri Birliği