DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ VE TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
BASIN TOPLANTISI

TDB Genel Başkanı Dr.A.R İlker Cebeci  tarafından 22 Kasım Dişhekimliği Günü ve  Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla 22.11.2017 tarihinde Ankara’da TDB Merkezinde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atilla Ataç, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr.Faik Serhat Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Ağız ve diş hastalıkları dünyanın hemen tüm bölgelerinde en sık görülen sağlık sorunları arasında yer aldığını ifade eden Cebeci,  'Yaşam kalitesi açısından önemli kayıplara yol açan ağız diş hastalıklarının; şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişme geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynadığını gösteren kanıtların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle ağız diş sağlığı problemlerinin açığa çıkmadan önce koruyucu önlemlerle engellenmeleri, hastalıklar açığa çıktığında ise hızlıca tedavi edilmeleri gerekir. Ne yazık ki dişhekimine gitme sıklığı düşük oldukça kronik ve yıkıcı özellikte olan ağız-diş sorunlarında tedavi genellikle hastalığın çok ilerlediği bir dönemde gerçekleşir. Tedavideki gecikme ise ağız diş sağlığı ve genel sağlığı bozarken ayrıca sağlığa ayrılan bütçenin de katlanarak artmasına neden olmaktadır.' dedi.

Koruyucu hizmetlere yeterince yönlendirilmeyen halkın, vergi ve sağlık primi ödeyerek sağlık güvencesine sahip olsa da, hastalıklar açığa çıktığı için kamunun yanlış düzenlemelerinin neden olduğu yetersiz hizmete mahkûm edildiğine dikkat çeken Cebeci, bu durumun hastalıkların artmasına ve uzun erimli olarak tedavi maliyetinin yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Cebeci; 'Sağlık Bakanlığı 2015 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda özel sektörün en önemli bileşeni olan muayenehaneler ne yazıktır ki yer almamaktadır. Ancak Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) verilerine göre ülkemizde Temmuz 2016 itibari ile 10.775 özel dişhekimi muayenehanesi bulunmaktadır. Aynı verilerden ülke genelindeki tüm  özel sağlık kuruluşlarında 19.224 dişhekimi dolayısıyla da en azından bu sayıda diş üniti bulunduğu ve yıllığa göre de Sağlık Bakanlığı kurumlarında ancak 8247 adet diş ünitinin olduğu görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı’na ait kurumlar gerek alt yapı gerekse hizmet sunumu açısından son on yıllık dönemde çok hızlı bir büyüme göstermişlerdir. Bununla beraber yapılan sınırlı sayıdaki bağımsız bilimsel araştırmalar nitelik açısından bir gelişmeyi göstermemektedir. Epidemiyolojik çalışmaların sonuçları ise toplumun ağız-diş sağlığı sorunlarının hiçbir değişim göstermediğini yansıtmaktadır. Bu açıdan Sağlık Bakanlığı’nın hizmet sunumundaki artışın, toplumun daha iyi bir ağız-diş sağlığına kavuşması ve daha nitelikli hizmetlere erişebilmesi ile sonuçlanmadığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ağırlıklı olarak Toplum Sağlığı Merkez’leriyle yürüttüğü toplum ağız-diş sağlığı çalışmaları değerlidir. Ancak bu çalışmaların amacına ulaşabilmesi için çalışmaların sürekliliğin ve tedavi hizmetleri ile entegrasyonun sağlanması çok kritiktir. Bu anlamda serbest dişhekimlerinin de koruyucu dişhekimliği hizmetlerine her anlamda katılması, Sağlık Bakanlığı tarafından dahil edilmesi kaçınılmazdır.' diye konuştu.

Cebeci sözlerine,  '22 Kasım “Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası”  tüm meslektaşlarımıza ve halkımıza kutlu olsun.  Halkımızın ve değerli basınımızın ağız-diş sağlığı konusunda  duyarlılıklarının en az günde iki defa olmak üzere ve tüm yıl boyunca devam etmesini dileriz.' diyerek son verdi.

Basın açıklaması için tıklayınız…

Basından yansımalar için tıklayınız...

HABER GÖRSELLERİ