2018 YILI AJANDAMIZ HAZIRLANDI

Tasarımında sadelik ve işlevselliğin ön planda tutulduğu, meslektaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere hazırlanan TDB 2018 yılı ajandamız, bu hafta içinde TDB Dergisinin 162.sayısı ile birlikte dağıtılacaktır. 

Türk Dişhekimleri Birliği