ACILAR BİTSİN!

İnsanı yaşatmaya çalışan bir meslek grubunun halkın nezdinde giderek itibarsızlaştırıldığı, gelecek kaygısı bir yana artık can güvenliği endişesinin olağan görüldüğü bir zamanı yaşıyoruz. Siyasetin sağlık alanındaki planlama, yönetim ve organizasyonda ısrarla devam ettirdiği temel yanlışların hedefi haline gelen sağlık çalışanlarına karşı; hiç bir başka meslek grubunda görülmeyecek şekilde baskı ve şiddet giderek yaygınlaştı, olağan hale geldi.

2 gün içinde, 2 hekim ve 1 tıp fakültesi öğrencisi intihar etti.

Yoğun ve bir o kadar yıpratıcı çalışma koşulları, uzun süren çalışma saatleri, insanı yaşatmaya çalışırken  içinde bulunulan  duygusal empatinin  getirdiği fedakarlık ve yüksek sorumluk duygusuna  karşı  şiddete uğrama riski, değersizleştirilen emek ve mesleki kimlik, gelecek endişesi ve hazin sonuçları...

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, meslektaşlarımızı kendi hayatından vazgeçebilme noktasına getiren koşulları düzeltmeye davet ediyor, başka acı yaşanmasın diyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği