`2023 VİZYONUNDA KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE` FORUMUNA KATILDIK

29-30 Eylül 2017 tarihlerinde Kızılcahamam’da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ev sahipliğinde Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi kapsamında, '2023 Vizyonunda Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu' düzenlendi.

Foruma; Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri, Türk-İş, TİSK, Hak-İş, ILO, İŞKUR, KOSGEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TÜİK, TÜRMOB, TOBB, Ziraat Odaları Birliği, İNTES, İMKON, DİSK, KESK, TTB, Türkiye Veterinerleri Birliği, Ankara Reklamcılar Derneği, Türkiye Emekliler Derneği ile  Emekli Assubaylar Derneği temsilcileri katıldı. 2 gün süren foruma Birliğimizi temsilen TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim katıldı.

Sevim, yaptığı konuşmada, 'Dişhekimlerinin kendi alanlarında, ticari kaygıların hakim olduğu sermayeden uzak ve özgür çalışabilmesi, diş protez laboratuvarlarındaki kayıt dışı istihdamın da neden ve sonuç ilişkileriyle acilen ortadan kaldırılması halk sağlığı açısından zorunludur.'  dedi.

Neslihan Sevim'in konuşma metni için tıklayınız...