FLORÜR HAKKINDA

Bir milletvekilinin 'Halk Sağlığını' tehdit eden sorumsuz ifadelerini düzeltmek için
Türkiye kamuoyuna duyurulur;

Sağlık alanında hiç bilgisi olmayan bir kişi, milletvekili olmanın verdiği özgüvenle olsa gerek, ‘diş macununun içinde bulunan florür, insanları koyun gibi yapıyor' demiş. Yetmemiş,  ‘Florürün diş macunları içerisine böyle bir tezgâh sebebiyle konulduğu öne sürülüyor. Aslında diş sağlığına ve diş beyazlatmasına hiçbir yararı olmadığı da söyleniyor. Neden? İnsanlar düşünemesin, koyun gibi çok kolay yönetilsinler diye’  de eklemiş.

Bu konuda sadece ‘internet entelektüeli olan zat’ büyük bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. 

Çürük önlemek için kullanılan oral florür kaynakları toksik dozda florür içermezler ve güvenlidirler. Dişhekimleri de flor uygulamalarında gereken önlemleri alacak eğitim ve beceriye sahiptir.  Dişhekimlerinin önerdiği uygun miktarlarda kullanılan florürün insan sağlığı üzerine hiçbir yan etkisi yoktur.

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), bu yaklaşımını; güncel araştırmaların güvenirliğinin en yüksek derecede kanıtlandığı meta analizlere ve kılavuzları içeren araştırma sonuçlarına dayandırmaktadır.

Birinin ‘internetten bulduğu’ güvensiz bir bilgiyi bilimsel süzgeçten geçirmeden gerçeklik sanmasının sığlığı ile halk sağlığını tehdit eden ifadeleri bu kadar rahat söyleyebilmesini, tam bir sorumsuzluk olarak değerlendiriyoruz.

Sağlık Bakanlığının ‘flor’ vernik uygulaması yöntemi ile okullarda başlattığı koruyucu ağız diş sağlığı çalışmaları ile çelişen bu sorumsuz açıklamanın, Hükümet partisinin bir milletvekili tarafından yapılması, bu ‘birinin’ kendi Hükümetinin sağlık politikaları hakkında dahi bilgisinin bulunmadığını göstermektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği ‘halkın sadece ağız sağlığını değil aynı zamanda genel sağlığını’ da tehdit eden bu açıklamayı yapan milletvekilini hemen bir özür açıklaması yapmaya çağırmakta, Sağlık Bakanlığı’nı da bu konudaki bilimsel gerçekleri acilen kamuoyuna duyurmak için göreve davet etmektedir.

Sağlık Bakanlığının, halkın sağlığını gözeten açıklamaları ve uygulamaları için, meslek örgütü olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu