KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

TDB 23.Uluslarararası Dişhekimliği Kongresi’nde dişhekimliğinde ‘Uzun Dönem Başarı’ teması işlendi.

Bilimsel program kapsamında ağız ve diş sağlığının önemi, korunması, tedaviye ihtiyaç duyulduğunda uygulanan teşhis yöntemleri ve buna göre yapılan tedavilerin uzun dönem başarılı olabilmesi için gerekenler tartışıldı. Kongrede ayrıca halk sağlığında ağız ve diş sağlığının önemi, koruyucu ve önleyici tedavi yöntemlerinin, rahatsızlıklardan sonra uygulanan tedavi yöntemleri ile karşılaştırılması ele alındı.

Kongre bilimsel programında; 22 yabancı konuşmacı ile Türkiye’den 66 konuşmacının yer aldığı 12 panel, 53 konferans, 16 kurs, 2 uydu sempozyumu, 1 forum oturumu ve yardımcı personel eğitimi yapıldı.