TDBD 161.SAYI BAŞYAZI
30 AĞUSTOS’U YARATAN MECLİS DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR

Değerli Meslektaşlarım,

Askerî olduğu kadar siyasi bir zafer de olduğu unutulmaması gereken, 30 Ağustos tarihiyle sembolize edilen milli mücadelemiz bu özelliği ile tüm dünyada ezilen milletlere rehber olmuştur. Geçmiş Zafer Bayramı’mızı bu yönüyle anarak kutluyor ve örnek alınmasını umuyorum. Çünkü bu zaferle Türk Milleti, demokratik idareye layık oluşunun ispatını, demokrasiyle bağdaşması en güç sanılan savaş alanında bile en büyük başarıyla ortaya koymuştur.

Bir aydının söylemiyle “Kurtuluş Savaşına, halk kitlelerinden kuvvet alan demokratik bir hareket olarak başlanmış ve demokrasinin şartları, o arada Türk demokrasisinin temel müessesesi olan Millet Meclisi, savaş yıllarında kurulup gelişmiştir. Savaşın en çetin günlerinde Millet Meclisi, yalnız icrayı değil, askerî harekâtı bile, ergin demokrasilerde eşine az rastlanabilecek bir ölçüde denetleme imkânını bulmuştur”. Bu her şartta demokratik ilkelerden uzaklaşmama kararlılığının, bugünlerde ülkemizin OHAL ile yönetilmesini ısrarla devam ettirenlere rehber olmasını diliyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlandığını geçtiğimiz günlerde

haber olarak hepimiz duyduk. Yine Bakanlar Kurulu bu Kanun Hükmünde Kararnamede de daha önce çok defa yaptığı gibi ‘olağanüstü halin gerekli kıldığı konular’la sınırlı olmayan birçok düzenleme yapmıştır.

Bu yeni KHK ile yine geçmişte de, Sağlık Bakanlığı’nda genel müdürlükken 2011 yılında 663 sayılı KHK ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu adıyla ayrı kurumlara dönüştürülen birimler yeniden Genel Müdürlük olarak yapılandırılarak Sağlık Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Yine Sağlık Bakanlığı’nın örgütlenmesi KHK ile değiştirilmiştir. Yine değişiklikler Meclis’ten kaçırılmış, yine ‘ben bilirim’ zihniyetiyle çalışılmıştır. KHK’larla devlet yönetilemeyeceği yeni KHK’ların eskilerini değiştirmesinden zaten ortaya çıkmıştır. Ayrıca KHK yetkisinin hükümete zaten bu tür düzenlemeleri yapması için verilmediği de ortadadır. Umarız ki üçüncü bir KHK ile Sağlık Bakanlığı örgütlenmesi tekrar değiştirilmesin. İdeal çözümler demokrasi çerçevesinde Meclis’te tartışılsın ve demokratik işleyişin tüm seyrini takip eden kanunlarla düzenlemeler akıl birliğiyle önümüze çıksın.

Yeni KHK, ‘Adalet’ istemini haykıran ülkemizde yeni adaletsizlikleri de önümüze koyacak, mahkeme tarafından aklanılsa bile idare tarafından cezalandırılmayı sağlayacak düzenlemeyi getirmektedir. Olağanüstü Hal kural ve uygulamalarıyla kamu görevinden çıkartılan akademisyenlerin ‘Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’ kararıyla kamu görevine iade edilmeleri halinde eski görevlerine dönemeyecekleri; Ankara, İstanbul ve İzmir dışında, 2006’dan sonra kurulan üniversitelere öncelik verilerek saptanacak üniversitelerden birine atanacakları belirtilmiştir. Bu düzenlemeyle, haksız bir işleme maruz kaldığı anlaşılan kişilere geçerli bir sebep olmaksızın ek yaptırım uygulanmaktadır.

KHK’nın sağlık alanında getirdikleri web sayfamızda detaylı olarak yer almaktadır. En kısa zamanda sağlık alanında Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı düzenlemeler için, bizi sağlık meslek örgütü olarak tüm çağdaş demokrasilerde olduğu gibi bir çözüm ortağı olarak kabul ettiği ve gereklerini ortak olarak yerine getirdiğimiz OHAL değil ‘olağan hal’ dönemlerine tüm ülke olarak kavuşmayı diliyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

Bu yazıyı yazıyor olduğum sırada, yaklaşık 3000 dişhekimi ve 1000 dişhekimliği öğrencisi kaydıyla şenlendiriyor olduğunuz TDB Kongresinde sizlerle buluşmak için sabırsızlıkla 21-24 Eylül tarihini bekliyorum. TDB’nin meslek içi eğitim programlarının amiral gemisi olan kongremizde hem mesleğimizin son gelişmelerini öğreneceğiz, hem sektörel alandaki yenilikleri göreceğiz, hem de fırsat buldukça dertleşecek sohbet edeceğiz.

O zamana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.

Dr.A.R. İlker Cebeci
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı

TDBD 161.Sayı için tıklayınız...
 

Kaynaklar ve daha geniş bilgi için:
TDB 30 Ağustos Açıklaması
TDB 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Getirdikleri Açıklaması