ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Meslektaşlarımızdan Birliğimize ulaşan yoğun yakınmalardan, sigorta firmalarının 2017-2018 dönemine ait Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerini düzenlemedikleri anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak T.C.  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na bir yazı yazılarak; söz konusu durumda Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası tebliğinin meslektaşlarımıza getirdiği idari, hukuki ve maddi sorumluluğun, firmaların keyfi uygulamaları nedeniyle kabul edilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

Hazine Müsteşarlığından gelen cevabi yazıda,  konunun Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine iletildiği ve araştırılması talimatı verildiği bildirilmiştir.

Ayrıca ispata yarayacak somut yakınmalar ivedilikle Birliğimize iletildiği takdirde, meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için Hazine Müsteşarlığı’na gönderilecektir.